Vodstvo

Družbo Helios vodi poslovodni odbor direktorjev. Hubert Culik in David Kubala sta v funkciji generalnih direktorjev celotne Skupine, vodstvo skupine pa dopolnjujeta še dva direktorja, ki pokrivata različna področja.

Hubert Culik
Generalni direktor, član poslovodnega odbora
David Kubala
Generalni direktor, član poslovodnega odbora
Dr. Peter Venturini, MBA
Član poslovodnega odbora, odgovoren za R&R, nabavo in segment smol
Patrick Lichtblau, MBA
Član poslovodnega odbora, odgovoren za proizvodnjo, IT in upravljanje nabavne verige