Helios pomagal pri obnovi parne lokomotive v Parku vojaške zgodovine Pivka

Park vojaške zgodovine Pivka, ki se ukvarja z ohranjanjem in predstavljanjem vojaško-zgodovinske dediščine s poudarkom na vojaški tehniki, predstavlja enega izmed  najbolj obiskanih muzejev v Sloveniji. Ker se v Skupini Helios zavedamo pomena ohranjanja tradicije in dediščine, smo se odzvali na prošnjo za pomoč pri obnovi železniške kompozicije iz druge svetovne vojne s parno lokomotivo tipa 33-110 na čelu. Kot specialist za premazne sisteme za železniško industrijo, smo tako naredili tisto kar najbolje znamo – poskrbeli smo, da bodo spomini iz zgodovine še dolgo vidni v vsej svoji slavi in barvah.

Največji in najtežji eksponat v Parku vojaške zgodovine

140 ton težka in 23 m dolga lokomotiva je bila izdelana za potrebe nemške vojske leta 1943. Po osvoboditvi, je bila vključena v civilni promet po slovenskih tirih, kjer je služila do 11. aprila 1978, ko je s slavnostno vožnjo od Ljubljane do postojne zaključila obdobje parne vleke v ljubljanskem železniškem vozlišču. Od takrat pa do maja 2016, ko je bila prepeljana v Park, je propadala pred železniško postajo Štanjel.

Lokomotiva tipa tipa 33-110 iz leta 1943 pred obnovo. Foto: Park vojaške zgodovine Pivka

Helios poskrbel za funkcionalno in trajno zaščito

Prenova protikorozijske zaščite lokomotive je predstavljala zanimiv strokovni izziv. Že v samem začetku se je vodstvo Parka skupaj z Železniškim muzejem Slovenskih železnic odločilo, da se lokomotive ne restavrira v originalno stanje z uporabo materialov, ki bi bili čim bolj podobni prvotno vgrajenim, temveč je izbiro materialov prepustilo strokovnjakom Heliosa z usmeritvijo, naj bo zaščita funkcionalna in trajna. Odprto pa je ostalo vprašanje izgleda. Predvidevalo se je, da je bila lokomotiva v originalu temno siva z le najnujnejšimi oznakami v beli barvi, ne pa, kot si nas večina predstavlja parne lokomotive, črna z rdečimi in belimi okrasnimi obrobami.

Muzejskega eksponata pa ni mogoče obnoviti le na podlagi predpostavk. Zato smo na lokomotivi in tenderju odvzeli vrsto sond nanesenih premazov in jih s pomočjo mikroskopije analizirali v Heliosovem Fizikalno analitskem laboratoriju. Pokazalo se je, da je bila na vsaj nekaj delih lokomotive prisotna originalna barva, temno siv pokrivni premaz v niansi RAL 7021, na lokomotivi nanesen na oksidno rdeč temelj, na tenderju pa na temelj v niansi RAL 9007, ki je bila razvita pred drugo svetovno vojno specifično za protikorozijski program nemških železnic. Iz analize je očitna tudi zgodovina obnov lokomotive, ob samem remontu so na obstoječe premaze nanesli po sloj temelja in pokrivnega premaza, tako da se je na mestih nabralo tudi za centimeter premazov.

Mikroskopska analiza tenderja (levo) in lokomotive (desno).

Zahtevna in dolgotrajna obnova lokomotive

Po s strani Heliosa predpisani tehnologiji je prenovo lokomotive izvedlo podjetje Granos d.o.o., uveljavljen izvajalec protikorozijske zaščite za Slovenske železnice. Zaradi neugodnega vremena v pozni jeseni, ko se je obnova izvajala, so lokomotivo zaprli v šotor in jo po delih speskali ter začasno zaščitili s premazom Shop primer E v debelini 30 µm. Po dokončanih kleparskih delih so nanesli še zaščitni sistem: moderen epoksi temelj v zelo visoko suho snovjo HELIOS 2K temelj E Zp HB v debelini 100–150 µm in pokrivni premaz Rezistol 2K PUR v niansi RAL 7021 v debelini 50–60 µm. Obnova lokomotive se je končala v letošnjem letu z ročnim nanosom belih oznak. Spomladi, pa so v Ljubljani pričeli tudi z obnovo dveh tovornih vagonov, ki dopolnjujeta lokomotivo in tako tvorita čisto pravo vojno železniško kompozicijo.

Slovesnost ob zaključku prenove črne lepotice

Železniška kompozicija je bila muzejskemu namenu slavnostno predana 14. septembra 2017 in predstavlja pomembno prelomnico v razvoju Parka vojaške zgodovine, saj se le-ta sedaj s tako pomembnim eksponatom lahko enakovredno uvršča ob bok velikim svetovnim vojaškim muzejem. Slavnostna govornica na slovesnosti je bila ministrica za obrambo ga. Andreja Katič, posebna čast pa je pripadala tudi Skupini Helios, saj je zbrane ljubitelje vojaške, tehnične in železniške dediščine nagovoril tudi g. Hubert Culik, generalni direktor Skupine Helios. Ob tej priložnosti je povedal:

“Vsi se moramo zavedati da brez znanja o preteklosti tudi ni prihodnosti. Zaradi tega moramo skrbno ravnati z ostanki zgodovine in ohranjati našo dediščino. Za Skupino Helios kot veliko evropsko premazniško podjetje in specialista za premazne sisteme za železniško industrijo je bila tako naša dolžnost, da priskočimo na pomoč projektu, kot je ta. Ponosen sem na naše strokovnjake, ki so opravili obširne analize predhodnih premazov na železniški kompoziciji in predlagali novo funkcionalno in trajno zaščito.”

G. Hubert Culik, generalni direktor Skupine Helios na slavnostni otvoritvi železniške kompozicije v Pivki. Foto: dr. Miha Steinbücher
Ministrica za obrambo ga. Andreja Katič in g. Hubert Culik, generalni direktor Skupine Helios ob prerezu traku. Foto: dr. Miha Steinbücher