Helios TBLUS in Belinka Belles vnovič prejemnika certifikata Programa odgovornega ravnanja®

Helios TBLUS, d.o.o. in Belinka Belles, d.o.o., podjetji del skupine HELIOS, sta letos ponovno med prejemniki certifikata Programa odgovornega ravnanja® – POR, ki ga vsakoletno podeljuje GZS-Združenje kemijske industrije pod okriljem Mednarodnega sveta kemijskih združenj (ICCA) in Sveta evropske kemijske industrije (CEFIC).

Helios TBLUS je prvič prejel certifikat POR v letu 2000, Belinka Belles pa v letu 2012, odtlej pa ga redno obnavljata. Kontinuiteta sledi trajnostni usmeritvi skupine HELIOS, znotraj katere smo letos oblikovali iniciativo »We turn it green« (»Prisegamo na zeleno«), s čimer si prizadevamo ravnati odgovorno do narave in podnebja skozi našo celotno vrednostno verigo.

Program odgovornega ravnanja® je globalna pobuda kemijske industrije, preko katere se podjetja prostovoljno zavežejo k vrsti etičnih načel in usmeritev. Pridobljen certifikat tako predstavlja prepoznano prizadevanje podjetij k zagotavljanju nenehnih izboljšav na področju varstva okolja, varovanja zdravja in varnosti pri delu, kot tudi k odkritemu in korektnemu odnosu do javnosti, hkrati pa so prejemniki upravičeni do uporabe istoimenskega logotipa.