Optimizacija postopkov destilacije in čiščenja odpadnih voda

Stalni cilj Heliosa je zmanjšati količino odpadkov v vseh proizvodnih obratih. Zato so bile vse nedavne naložbe usmerjene v posodobitev postopka destilacije topil in dodatnega postopka čiščenja odpadne vode.

Za optimizacijo postopka čiščenja odpadne vode smo izbrali nemško podjetje EnviroChemie, ki se ukvarja s tehnologijami za čiščenje industrijske odpadne vode. Na podlagi pilotnega testa na njihovi napravi smo se odločili, da uvedemo serijski postopek oksidacije odpadne vode z uporabo vodikovega peroksida in UV sevanja. Prečiščena odpadna voda se odpelje na Centralno čistilno napravo v Slovenijo na biološko čiščenje in nato vrne v okolje.

Nova popolnoma avtomatizirana oksidacijska naprava v Preski deluje od konca leta 2020. Njena zmogljivost omogoča čiščenje 5 m3 odpadne vode na dan. Po koncu enoletnega obdobja preizkusa delovanja bomo lahko ugotovili, ali je izveden postopek ekonomsko učinkovit in okolju prijazen.

Nadalje smo leta 2020 predstavili novo destilacijsko napravo OFRU ASC500 za umazana topila, ki nastajajo kot produkt različnih proizvodnih faz v skoraj vseh obratih.

To so topila, ki se uporabljajo za pranje opreme, kot so transportne posode, mešalne posode, filtri, orodje itd. Količine teh topil so velike, čiščenje in odstranjevanje nastalih odpadkov pa je dolgotrajen in drag postopek. V primerjavi s staro destilacijsko napravo nova šaržna naprava omogoča bistveno večjo učinkovitost z manjšo porabo energije in samodejnim delovanjem.

Projekt je del naše pobude za zmanjšanje odpadkov in ogljičnega odtisa ter predstavlja eno večjih naložb v letu 2020. Od začetka uporabe naprave septembra 2020 so zabeleženi znatni prihranki pri materialih, energiji in odpadkih.

Oksidacijska naprava za okolju prijazno in stroškovno učinkovito predelavo reakcijskih voda.