Predstavljamo prvo sončno elektrarno

Marca 2021 je začela obratovati naša prva sončna elektrarna. Naložba se bo povrnila v šestih letih in pol, prej kot v tretjini življenjske dobe elektrarne. Ta nova sodobna oprema neprecenljivo prispeva k našim trajnostnim ciljem.

Idejna zasnova projekta je bila ustvarjena leta 2020, ko so bile narejene tudi vse potrebne prenove, da bi ta projekt zaživel. V kratkem obdobju petih mesecev je sončna elektrarna začela delovati, kar je tudi rezultat dobrega sodelovanja naše ekipe z izvajalcem, podjetjem Gen-i.

Lokacija Preske v Medvodah v Sloveniji, kjer je bila postavljena nova sončna elektrarna, letno porabi približno 6.500.000 kWh, kar je skoraj dva tisočkrat več kot povprečno slovensko gospodinjstvo.

Nameščene plošče spadajo med najsodobnejše in najmočnejše ter letno ustvarijo v povprečju 290.000 kWh električne energije. To pomeni, da nameščena sončna elektrarna poskrbi za 8-10% potreb po energiji na lokaciji. Naša zavezanost trajnostnemu razvoju in skrbi za okolje zadeva tudi ostalo porabo električne energije. Vsa energija, ki prihaja iz omrežja v naše podjetje, prihaja iz obnovljivih virov.

Prva sončna elektrarna predstavlja velik korak na poti k trajnostnemu podjetju in zmanjšanju ogljičnega odtisa in je le ena izmed številnih, ki jih načrtujemo v prihodnosti.

Prva sončna elektrarna v Preski, Medvode