Trajnostni razvoj

Na proizvodnjo v podjetju Helios vpliva ozaveščenost o pomembnosti zdravja in čistega okolja. Formulacije barv in premazov se spreminjajo in sestavine, ki so škodljive okolju, se v vseh proizvodih zamenjujejo s tistimi, ki so ljudem in okolju prijazne. Eden od naših pomembnejših ciljev je tudi zmanjšati količino vseh vrst virov, ki so potrebni za proizvodnjo in uporabo premazov.

Pri razvoju novih proizvodov sledimo najstrožjim ekološkim standardom in smernicam. Izdelke proizvajamo na podlagi vodoredčljivih veziv. Ti so označeni z grafičnim simbolom ribe, obkrožene z napisom »okolju prijazno«.

Veliko ljudi je občutljivih na organska topila, predvsem otroci, starejši in različni bolniki, zato so premazi na vodni osnovi izdelani s posebno mislijo na te ljudi. Prednosti premazov na vodni osnovi so, da pri sušenju ne ustvarjajo škodljivih hlapov, ne potrebujejo dodatnega zračenja ter se posušijo hitro in brez neprijetnih vonjav.

Že pri razvoju novih izdelkov Helios vedno upošteva najstrožje ekološke standarde. Naši vrhunsko opremljeni laboratoriji, visoki standardi na proizvodnih lokacijah in obsežne naložbe v zdravje, varnost in okolje predstavljajo vzvod za trajnostni napredek.

Heliosova zavezanost do širše in ožje okolice v kateri deluje, se odraža tudi v Okoljski politiki, kjer so izpostavljene temeljne okoljske usmeritve, ki jih podjetja izvaja ter nenehno posodablja:

 

Varna igra za naše najmlajše

Ko govorimo o barvanju predmetov, s katerimi so v stiku otroci – na primer igrače, zibelke itd. – je primerna izbira barv še toliko bolj pomembna. Naši najmlajši so še posebej občutljivi, zato Helios tem proizvodom in formulam posveča posebno pozornost ter poskrbi, da so po konsolidaciji kemijsko neškodljivi in primerni za pogost stik z našimi najmlajšimi. Njihovo ustreznost potrjuje certifikat Zavod za zdravstveno zavarovanje Maribor – Inštitut za varstvo okolja.