Uporaba zelenega materiala za svetlejšo prihodnost

Uporaba bioloških surovin, zbiranje in ponovna uporaba odpadkov iz proizvodnje ter ponovna uporaba recikliranih materialov predstavljajo le del številnih trajnostnih ukrepov za bolj zeleno prihodnost, ki jih izvajamo v podjetju, da bi zmanjšali negativen vpliv proizvodnje na okolje.

Naše današnje naložbe so že usmerjene v zmanjšanje porabe energije in odpadkov med proizvodnimi procesi. Odpadna topila zbiramo iz proizvodnje in jih ponovno uporabljamo s posebnimi destilacijskimi postopki, hkrati pa te zmogljivosti nenehno povečujemo. Številni proizvodni obrati že uporabljajo električno energijo iz obnovljivih virov. Pred kratkim je bila v Sloveniji zagnana prva sončna elektrarna, kar je velik korak k trajnostni proizvodnji in zmanjšanju ogljičnega odtisa.

V segmentu cestnih premazov delno uporabljamo smole, proizvedene iz reciklirane plastike. Nadaljnje aktivnosti vključujejo uporabo reciklirane plastike v plastični embalaži za končne izdelke HELIOS-a. To je le nekaj sedanjih primerov odgovornega ravnanja, ki kažejo, kako raznolike so možnosti v premazniški industriji.

Naš glavni cilj je zmanjšanje ogljičnega odtisa.

V nabavi ima najpomembnejšo vlogo sodelovanje z dobavitelji in dobavljanje surovin. Za dobro sodelovanje lahko izpostavimo podjetje Perstorp. Njihova redna dobava okolju prijaznih poliolov za proizvodnjo smole je znatno znižala emisije CO2 v podjetju v primerjavi s standardnimi materiali, ki jih kupujemo.

Vsi koraki k bolj zeleni proizvodnji z okoljsko ozaveščenimi in v prihodnost usmerjenimi trajnostnimi ukrepi bodo omogočili daljšo obstojnost in boljše delovanje lakov in premazov, kar bo prispevalo k bolj zelenemu planetu za prihodnje generacije.