V skupini HELIOS prisegamo na ZELENO

Predanost našemu okolju se tesno prepleteta s temeljnimi načeli skupine HELIOS. Prizadevamo si ravnati odgovorno do narave in podnebja skozi našo celotno vrednostno verigo. Zato podnebne spremembe naslavljamo s poslovnim modelom, ki bo zmanjšal naš vpliv na okolje.

V skupini HELIOS si od leta 2020 prizadevamo izboljšati našo okoljsko učinkovitost in vzpostaviti prihodnost brez ogljikovih emisij. V sklopu iniciative »We turn it green« (»Prisegamo na zeleno«) se bomo osredotočili na oprijemljive zelene ukrepe na štirih prednostnih področjih:

Izdelki

Z našimi izdelki in rešitvami ustvarjamo vrednost za naše stranke ter pozitivno vplivamo na okolje. Nove premaze in rešitve razvijamo tudi z namenom, da bi zmanjšali porabo vseh vrst virov in ogljični odtis produktov. Hkrati našim kupcem pomagamo izboljšati njihove procese z vidika podaljšanja obstojnosti premaza oziroma splošne optimizacije procesov.

Proizvodnja

Pospešujemo naše ukrepe za učinkovitejše obratovanje, odgovorno ravnamo z viri in materiali ter zmanjšujemo emisije, količine odpadkov in vse druge škodljive vplive.

Nabava

Z rešitvami, ki jih je mogoče reciklirati ter obnovljivimi viri energije zmanjšujemo negativne vplive surovin. Naše sodelovanje z dobavitelji temelji na trajnostnih merilih in okoljskih zahtevah

Ljudje

Prizadevamo si za odgovorno ravnanje v smeri varovanja okolja in podnebja tekom naših vsakodnevnih opravil na vseh področjih našega delovanja. Vse naše deležnike spodbujamo k odgovornem ravnanju v smeri zmanjševanja negativnih vplivov na okolje.

David Kubala, generalni direktor skupine HELIOS:

»V skupini HELIOS globalne podnebne izzive naslavljamo z zelenimi ukrepi, ki ustvarjajo dodano vrednost tako za naše poslovanje kot tudi za vse zaposlene, lokalno skupnost in za okolje.«

Skupaj prisegamo na zeleno

Spremljajte nas za dodatne informacije o okoljskih in podnebnih ukrepih skupine HELIOS. Vsak mesec bomo objavljali novosti ter zelene ukrepe iz različnih področjih za izboljšanje naše okoljske učinkovitosti in vzpostavitev prihodnosti brez ogljikovih emisij.