Vzpon smol na biološki osnovi

V industriji barv in premazov je bilo v zadnjem času veliko truda posvečenih razvoju materialov na biološki osnovi. Izdelki na biološki osnovi izhajajo iz rastlin in drugih obnovljivih kmetijskih, morskih in gozdarskih materialov, ki predstavljajo alternativo običajnim izdelkom, pridobljenim iz fosilov. Pretvorba biomase in sestavin na biološki osnovi v uporabne izdelke za barve in premaze zagotavlja znaten in trajnosten potencial rasti.

Na industrijo smol je neizogibno vplivalo vedno večje prizadevanje za trajnost in zmanjšan ogljični odtis, ki ga vodijo predpisi in potrošniki. Ta prehod na zeleno poslovanje v Helios Resins ne vidijo kot izziv, temveč kot obveznost industrije, ki mora ravnati odgovorno na vseh ravneh za spodbujanje širjenja trajnostnih tehnologij. Svojo vlogo v tem globalnem gibanju prevzemamo predano in prepričano, pri čemer iskreno verjamemo, da je treba zadovoljevati današnje potrebe »ne da bi pri tem ogrozili zmožnost prihodnjih generacij, da zadovoljijo svoje lastne potrebe« (Poročilo Svetovne komisije za okolje in razvoj: Naša skupna prihodnost.).

Pomen izraza »okolju prijazno« v kontekstu premazov in posledično smol se je skozi leta razvijal. Sprva je bil cilj preprečevanje oziroma zmanjšanje onesnaževanja. To je pomenilo zmanjšanje vsebnosti topil v formulacijah, pa tudi proizvodnjo premazov z visoko vsebnostjo suhe snovi, vodnih in 100-odstotno nehlapnih premazov, kot so praškasti premazi. Medtem ko so prej omenjene rešitve in pristopi še vedno del zelene strategije in so zagotovo del portfelja Helios Resins, se dandanes upošteva vsaka faza od proizvodnje do konca življenjske dobe – od proizvodnje surovin do formulacij do uporabe in odstranjevanje.

Biomasa kot enojni izvor

Zagotavljanje alternativ za običajne fosilne materiale je eden od naših strateških ciljev. Tako Helios Resins vlaga v raziskave in razvoj novih smol na biološki osnovi, proizvedenih iz biomonomerov, ki so pridobljeni iz velikega nabora bioloških virov ogljika. V vsakem primeru je izvor biomasa, ki se razgradi z uporabo prilagojenih kemičnih procesov v biorafineriji za proizvodnjo bioloških kemikalij, ki vodijo do biomonomerov. Tereftalno kislino na osnovi nafte nadomeščamo s FDCA ali reciklirano tereftalno kislino v biopoliestrih za tuljavo. Poleg tega se adipinska kislina na osnovi nafte nadomesti z biološko jantarno ali sebacinsko kislino v biopoliestrih, ki se uporabljajo v formulacijah 2K PUR premazov. Nekateri naši projekti vključujejo uporabo bioizosorbida in 1,3-propandiola, 1,4-butandiola in 1,5-pentandiola na biološki osnovi. Poleg tega v naših običajnih izdelkih že uporabljamo monomere, ki delno ali v celoti temeljijo na biološki osnovi, večinoma poliestrih. Takšni primeri so neopentil glikol, trimetilolpropan in pentaeritritol. Za določitev in posredovanje bioloških vsebin našim strankam obstajata dva pristopa certificiranja.

Vsebina na biološki osnovi je kvantificirana s 14C ogljičnim datiranjem

Za določitev odstotka obnovljivih surovin se običajno uporablja metoda ogljikovega datiranja, ki preverja radioaktivnost ogljikovega izotopa. Materiali na osnovi ogljika, ki izvirajo iz živih organizmov (komponenta na biološki osnovi), imajo v sebi ogljik-14, medtem ko fosilni materiali (dobljeni iz nafte) nimajo več tega šibko radioaktivnega izotopa ogljika. Zato ves ogljik-14 v izdelku izvira iz komponente na biološki osnovi. Ta metoda je standardizirana tako v Evropi (EN 16640, CEN 16137) kot v ZDA (ASTM D-6866). Izdelke z najmanj 20-odstotno biološko vsebino lahko preverijo certifikacijski organi, kot sta TÜV Austria ali DIN CERTCO, in jih priznajo s podelitvijo oznake.

Metoda masne bilance preko ene od certifikacijskih shem

Razglasitev biološke vsebine z uporabo metode masne bilance je še en pristop. Ta metoda je v bistvu pristop verige skrbništva, ki sledi pretoku materiala skozi vrednostno verigo. Vhodi in izhodi ter z njimi povezane informacije se spremljajo in nadzorujejo, kot je prikazano na spodnji sliki (Vir: Pristop masne bilance › Sistem ISCC (iscc-system.org)) . To metodo podpirajo različne sheme certificiranja, med njimi ISCC PLUS, REDcert in RSB. Ker so bili nekateri naši dobavitelji že imetniki certifikata ISCC PLUS, smo naredili potrebne korake za certificiranje naših izdelkov z biološkimi surovinami z uporabo certifikacijske sheme ISCC. S ponosom lahko poročamo, da smo bili pri tem podvigu uspešni in zdaj ponujamo več poliestrskih smol s certifikatom ISCC PLUS.

Čeprav premija cen za smole na biološki osnovi ostaja izziv, saj kupci pričakujejo prednosti delovanja za višjo ceno, se Helios Resins zavzema za povečanje ozaveščenosti o varovanju narave in podnebja ter vlaganju v potencialne rešitve za zmanjšanje ogljičnega odtisa.