Zeleni sijaj v skupini HELIOS: Izboljšujemo našo energetsko učinkovitost

V letošnjem letu smo v skupini HELIOS prizadevanja na področju trajnostnega razvoja preobrazili v iniciativo Prisegamo na zeleno, v sklopu katere dajemo poseben poudarek projektom za izboljšanje naše energetske učinkovitosti. Od leta 2020 dalje je naš cilj, da vsako leto povečamo našo energetsko učinkovitost za 3 %. V zasledovanju tega se bomo osredotočili na izboljšave na področju infrastrukture in tehnologij. Hkrati bomo odgovorno ravnanje in varčevanje z energijo na različne načine spodbujali tudi med zaposlenimi.

Z namenom zmanjševanja porabe električne energije nenehno vlagamo v izboljšave infrastrukture v vseh naših proizvodnih obratih. Obstoječo halogensko osvetlitev nadomeščamo z učinkovitejšo LED osvetlitvijo, ki jo odlikuje boljša svetlobna učinkovitost. Trenutno izvajamo aktivnosti za vzpostavitev dveh novih sistemov, ki bosta dolgoročno izboljšala kakovost električne energije, zmanjšala količino kupljene energije in omogočila znatne prihranke pri porabi električne energije:  e-power in peak shaving. V naboru sedemdesetih projektov za izboljšanje naše energetske učinkovitosti so tudi naložbe v nove kroglične mline in mešalnice, EMS sisteme ter gorilnike za kotle.

Poleg tega se aktivno osredotočamo na optimizacijo tehnoloških procesov, kamor spadata tudi procesa čiščenje in mletja. Skladno z našimi glavnimi strateškimi usmeritvami so nenehne izboljšave procesov tudi del interne iniciative KAIZEN, ki vključuje zaposlene na vseh ravneh. Prav tako z zaposlenimi redno delimo koristne nasvete, kako lahko s preprostimi dejanji prispevajo k varčevanju z energijo na delovnem mestu.

Obnovljiva energija bo v prihodnosti igrala eno od ključnih vlog, zato si prizadevamo za povečanje deleža obnovljive energije na vseh lokacijah skupine HELIOS. Naš največji proizvodni obrat v Sloveniji, Helios TBLUS,  od letos v celoti uporablja električno energijo pridobljeno iz hidroelektrarn ali sončnih elektrarn v Sloveniji. Podobno velja tudi za proizvodna obrata Chromos na Hrvaškem in Rembrandtin Lack v Avstriji. Poleg tega pripravljamo projektno dokumentacijo za izgradnjo lastnih sončnih elektrarn na lokacijah skupine HELIOS v Sloveniji, Avstriji in na Hrvaškem, kar bo v naslednjih letih še povečalo naš delež obnovljivih virov energije.

Skupaj prisegamo na zeleno

Spremljajte nas za dodatne informacije o okoljskih in podnebnih ukrepih skupine HELIOS. Vsak mesec bomo objavljali novosti ter zelene ukrepe iz različnih področjih za izboljšanje naše okoljske učinkovitosti in vzpostavitev prihodnosti brez ogljikovih emisij.

Več o podnebnih in okoljskih ukrepih skupine HELIOS si lahko preberete na:
https://www.helios-group.eu/sl/podnebje-in-okolje/.